Training: Kom in je kracht

Aantal bijeenkomsten: 8

Maximaal aantal deelnemers: 8

Kosten: € 150,00 p.p.

Trainer: Bert Roos, .  ruime werkervaring binnen de eerstelijns gezondheidszorg waaronder groepswerk en trainingen. 

Locatie: volgt

Startdatum: volgt (en bij voldoende aanmeldingen)

Assertiviteit is een verzamelbegrip uit de sociale psychologie en één van de mogelijke definities luidt als volgt: iedereen, inclusief jezelf, met respect behandelen en dat uiten in je verbale – en nonverbale communicatie. Assertief gedrag vermindert stress. Wat maakt deze assertiviteitstraining eigentijds en onderscheidend?

– Naast de meer reguliere thema’s met betrekking tot assertiviteit komen binnen deze training ook hedendaagse thema’s, technieken en methodieken aan de orde. Daarbij valt te denken aan ‘Mindfulness’ als methode voor stressreductie, de invloed – en het effect van Social Media op onderling menselijk contact en sociale vaardigheden, stil staan bij ‘Out of the Box’-denken en onder meer ‘Omdenken’ als techniek voor het leren de kracht van het probleem in je eigen voordeel te laten werken en anders te leren kijken naar de werkelijkheid

– Een goede balans tussen theorie en oefenen in het buiten je comfortzone stappen

– Door tijdens deze training voortdurend aandacht te besteden aan het op een positieve manier met anderen in contact blijven, is het mogelijk te blijven oefenen met het nieuwe gedrag binnen je eigen omgeving

– Focus ligt op uitdaging, mogelijkheden, kansen die bij een ieder te ontdekken en te gebruiken zijn Wat is de doelstelling van deze training in assertiviteit? Adequaat voor jezelf leren opkomen door middel van (vergroten van) assertief gedrag

Welke thema’s komen zoal aan bod tijdens deze training?

Wat is assertief gedrag? en leren je assertief op te stellen; met behulp van de methodiek RET bijstellen van belemmerende overtuigingen in verschillende sociale situaties;

communicatietechnieken;

conflicthantering; feedback geven en ontvangen;

stressreductie – onderzoeken hoe je omgaat met spanningen en leren de confrontatie met je angsten aan te gaan;

versterken van zelfvertrouwen waardoor je je minder druk maakt over het oordeel van de ander.

%d bloggers liken dit: